INsurance2 LEGACY CORE SOLUTION

Danes je pomembno hitro prilagajati zavarovalniško ponudbo. INsurance2 omogoča vašim sodelavcem, da sami izdelajo nove produkte, jih vnesejo v sistem in prilagodijo portfelj storitev, brez dodatnega programiranja ali razvoja po meri. S tem se bistveno skrajša čas uvedbe produktov na trg in se poveča fleksibilnost zavarovalnice. Prilagodljivost produktov obenem dviguje zadovoljstvo strank.

INsurance2 prav tako poskrbi za vse postopke vodenja registra strank, produktne dokumentacije ter drugih dokumentov, dogovarjanje in sklepanje zavarovanj, kalkulacije premij, prijave in obravnave škod, računovodstvo in finance ter s tem povezano izdelavo in izvoz poročil.

Vse to so nepogrešljive naloge vsake zavarovalnice, zato ji rečemo jedrna rešitev, ki na enem mestu podpira vse postopke premoženjskega, življenjskega, zdravstvenega ter vseh drugih vrst zavarovanj. Deluje na zanesljivi tehnologiji. 

Je zanesljiva in preverjena pri največjih zavarovalnicah v regiji. Povsem je kompatibilna s sodobnimi zahtevami za uvoz in izvoz podatkov do omni-kanalov komunikacije z zavarovanci. Lahko se uvaja postopno, po posameznih sklopih.

ZAUPAJO NAM

  • GENERALI ZAVAROVALNICA
  • VZAJEMNA
  • MODRA ZAVAROVALNICA
  • POKOJNINSKA DRUŽBA A

Parnerstva

ORACLE

BROŠURE

4
INSURANCE2

Vidno pospeši delo v administraciji, poslovalnici in na terenu. Skozi leta se je v praksi dokazala, kot najboljša jedrna rešitev za zavarovalnice.

SKALABILNOST

INsurance2 se zelo dobro obnese v obeh skrajnostih – pri zavarovalnicah, ki šele začenjajo z delom ali uvajajo nova področja, kot tudi pri velikih uveljavljenih ponudnikih zavarovanja z več milijoni zavarovancev. 

SPREMLJANJE IN ANALITIKA

Vodstvom zavarovalnica daje možnost spremljanja celotnega poslovanja. Vgrajena prediktivna analitika omogoča projekcijo rezultatov in hitro ukrepanje.

VISOKA POVEZLJIVOST

Rešitev je standardno integrirana z IN2 CRM in BusinessConnect brezpapirnim poslovanjem ter povezljiva z drugimi zalednimi sistemi in spletnimi servisi. Vpeta je v novo INsurance2 DIGITALNO PLATFORMO.