Žito izboljšalo korporativno upravljanje

Žito, legendarni slovenski proizvajalec in trgovec hrane, je imel izziv. Opazili so, da se poslovni dokumenti prepočasi obdelujejo in premikajo po podjetju. Spremljanje delovanja hčerinskih družb je bilo možno le s poročili za nazaj, ne s sprotnimi vpogledi. Že so optimizirali postopke, kar je pomagalo. Vendar ni odpravilo ozkega grla - dokumenti so še vedno ostajali razpršeni pri sodelavcih, njihovo stanje neznano brez vsakokratnega poročanja. Poskusi ročnega spremljanja in opozarjanja na zapadle naloge so se izkazali uspešni, vendar niso skalabilni na celotno organizacijo.

Rezultat

V IN2 smo jim odpravili te probleme. Uvedli smo rešitev za brezpapirno poslovanje BusinessConnect. Vsebine papirnatih dokumentov smo prevedli v digitalne informacije. BusinessConnect je občutno pospešil prenos informacij, spremljanje izvedbe sprejetih sklepov. Rešitev hkrati opozarja na vse pogodbene roke in obveznosti. Podobno se je izboljšalo področje potrjevanja računov ter vodenja kadrovskih dokumentov in postopkov. 

Posledično se je znižal čas obravnave posameznih dokumentov. Celotna poslovna dokumentacija se hrani digitalno, v skladu z zakonodajo in brez skrbi pred nepooblaščenimi dostopi ali naravnimi nesrečami.

IZZIV

Poenostaviti vodenje 

administrativnih procesov

UPORABLJENE REŠITVE

BusinessContect

Z rešitvijo BusinessConnect skupina Žito na transparenten in učinkovit način obravnava poslovno dokumentacijo v elektronski obliki. Rešitev omogoča izvajanje procesov in upravljanje dokumentov za vsa podjetja Skupine Žito in s tem zagotavlja podporo pri korporativnem upravljanju celotne skupine.

O naročniku

Skupina Žito v sklopu šestih podjetij ustvari več kot 100 milijonov prihodkov letno iz širokega nabora dejavnosti. Proizvaja od pekarskih, slaščičarskih in mlevskih izdelkov, do zamrznjene hrane, bombonov, žvečilnih gumijev in čokolade.