Razmišljate o uvedbi CRM?

Ne gre za projekt, temveč dolgoročno strategijo

Ko pišemo o projektu, imamo v mislih projekt inicialne implementacije CRM, katerega zaključek tako rekoč nikoli ne predstavlja zaključka aktivnosti na tem področju. Vzpostavitev rešitve CRM namreč ni enkratna aktivnost, temveč je tek na dolge proge.

Vodstvo naj tako sprejme strategijo uvedbe in uporabe CRM rešitve za naslednja 3 leta in dobro oceni kdaj bo organizacija (poslovno, kadrovsko in vsebinsko) pripravljena za začetek uvedbe. Priprava organizacije na ta korak je v domeni vodstva. 

»Top – down« podpora najvišjega vodstva in sponzorja

Naloga (najvišjega) vodstva oz. sponzorja je, da projekt podpre v največji možni meri in ga, po principu »top down« interno promovira skozi celotno obdobje trajanja.

Tekom projekta naj vodstvo kontinuirano spremlja napredek projekta, zagotavlja planirano razpoložljivost resursov, pospešuje sprejemanje ključnih odločitev in pomaga razreševati ne planirane izzive. Po zaključku implementacije pa naj vodstvo CRM rešitev brezpogojno uporablja. Boljše podpore od uporabe, ni.

Ustrezna struktura projektne ekipe naročnika

Uvedba rešitve CRM je vsebinski in ne tehnološki projekt. Rešitev bodo uporabljali končni uporabnikih različnih organizacijskih enot – vključite jih.

Projektno ekipo naj sestavljajo vodje vseh ključnih vsebinskih področij, ki morajo imeti pooblastila za sprejemanje odločitev. Če bomo tudi za manjše odločitve iskali konsenz na projektnem svetu, bo projekt hitro zamujal. Projektno ekipo morajo sestavljali tudi končni uporabniki iz vseh organizacijskih enot. Ključna vloga slednjih nastopi v fazi analize, kjer izvajalcu povedo / predstavijo vsakodnevno delo in v fazi testiranja, kjer bodo preverili, če so bile informacije, predane v fazi analize, implementirane v produkt. Planirajte njihov čas vsaj za ti dve fazi.

Blog

Zadnje zapisano

DIGITAL CUSTOMER rešitev predstavljena na DIA Munchen

Here’s why everyone benefits from CRM

Functionality - the new product category