Generali zavarovalnica uporablja INSURANCE2

Generali strankam stoji ob strani in jim s sodobnimi in transparentnimi storitvami zagotavlja nove dimenzije varnosti. Hitro prilagaja portfelj produktov na nove zahteve. Vedno želi presegati pričakovanja strank. Zato namenja veliko pozornosti temu, da je delo agentov ter sodelavcev učinkovito, prijetno in konkurenčno v vseh odnosih in stikih z zavarovanci.

V ta namen dodaja nove poti za pogovor s strankami po vseh kanalih in poteh, od spletnih uporabniških portalov do aplikacij in prisotnosti na družbenih omrežjih. Velik del tega izziva je imeti dovolj hitro delujoče zaledne sisteme, ki omogočajo učinkovito dodajanje novih storitev. Ob enem morajo vse tehnologije in rešitve biti povezane v dobro usklajeno celoto. Adriatic Slovenica si je dodatno zadala v celoti poslovati brez papirja, imeti odlične odnose s strankami in biti prva izbira ta vse vrste zavarovanj. 

 

REZULTAT

IN2 z rešitvijo INsurance CORE skrbi za to, da ne prihaja do podvajanj in so vsi podatki na enem mestu, vedno dostopni vseh sodelavcem, ko in kdaj jih potrebujejo. Pomagal ji je tudi prilagoditi se na spremembe trga, zakonodaje in organizacijskih zahtev ter premagati vse pričakovane in nepričakovane tehnološke izzive.

To sodelovanje je bilo plodno za obe strani, ki prinaša dodane konkurenčne prednosti za zavarovance. IN2 je pridobil izjemno globok vpogled v delovanje panoge in pridobil močno razumevanje zavarovalništva.

Na tej podlagi sta nastali dve rešitve po meri zavarovalnic - INsurance2 jedrna rešitev in IN2 CRM za zavarovalnice. Obe sta tesno vpeti v delovanje Generali. INsurance2 ji omogoča, da hitro razvija in dodaja nove produkte, brez več mesecev prilagajanja tehnologij, IN2 CRM je postal temelj večkanalne komunikacije, ki jo Generali že nekaj časa zagotavlja zavarovancem. Obe rešitvi sta tesno povezani z dokumentnim sistemom BusinessConnect, portalom MojAs in klicnim centrom.

Skozi dolgoletno sodelovanje z IN2 na vse te načine, Generali danes lažje ponuja najboljše zavarovalne rešitve po pošteni ceni ter strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod. 

IZZIV

Pomagati Generali preseči pričakovanja strank s ponudbo najsodobnejših rešitev ter poti za komunikacijo, nakup in upravljanje zavarovanj. 

UPORABLJENE REŠITVE

Insurance2

IN2CRM

Agenti ne potrebujejo več aplikacij za urejanje različnih tipov zavarovanj. Vse je na voljo na eni platformi in dostopno z vseh prodajnih mest in terena.

O naročniku