Učinkovito upravljajte z najbolj dragocenim virom – informacijami

IN2 rešitve za upravljanje odnosov s strankami in brezpapirno poslovanje so zelo uporabne v vseh gospodarskih družbah, ki želijo zajeti čim več podatkov, praviloma skritih očem v e-poštnih nabiralnikih, excel preglednicah in osebnih računalnikih.
 


Povezava CRM in DMS rešitve, prilagojene na delovne procese in poslovne potrebe velikih podjetij omogoča hitro prepoznavanje novih priložnosti, učinkovito upravljanje s poslovnimi informacijami znotraj podjetja ter občutne prihranke časa in stroškov administrativnih postopkov.

DMS
70 % hitrejši vpogled 
30 % optimizacija obdelave
Občutni prihranki

 

CORE
Osebni odnos s stranko
Upravljanje agentov
Povečanje prodaje

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

      

Več informacij IN2 CRM v produktnem letaku.

Več informacij o BusinessConnect v produktnem letaku.